Ako prošlost pozove, usmerite je na govornu poštu. Nema ništa novo da kaže. xD


ako-prolost-pozove-usmerite-na-govornu-po-nema-novo-da-kae-xd
akoprolostpozoveusmeritenagovornupotunemanitanovodakažexdako prošlostprošlost pozoveusmerite jeje nana govornugovornu poštunema ništaništa novonovo dada kažeako prošlost pozoveusmerite je naje na govornuna govornu poštunema ništa novoništa novo danovo da kažeusmerite je na govornuje na govornu poštunema ništa novo daništa novo da kažeusmerite je na govornu poštunema ništa novo da kaže

Sunce nije samo svaki dan novo nego je uvek i neprestano novo. -Heraklit
sunce-nije-samo-svaki-dan-novo-nego-uvek-i-neprestano-novo
Neka prošlost bude prošlost. -Homer
neka-prolost-bude-prolost
Nema ništa ogavnije od poštovanja koje se bazira na strahu. -Alber Kami
nema-ogavnije-od-potovanja-koje-se-bazira-na-strahu