Ako je putanja lepa, nemojmo pitati gde vodi.


ako-putanja-lepa-nemojmo-pitati-gde-vodi
anatol fransakoputanjalepanemojmopitatigdevodiako jeje putanjaputanja lepanemojmo pitatipitati gdegde vodiako je putanjaje putanja lepanemojmo pitati gdepitati gde vodiako je putanja lepanemojmo pitati gde vodi

Oni vele meni: Ako vidiš roba gde spava, ne budi ga jer, možda sanja o slobodi. Ja velim njima: Ako vidite roba gde spava, probudite ga i objasnite mu slobodu.Ako i znamo gde smo se rodili, ne znamo gde ćemo umreti.Ako ne znaš, trebaš pitati; ako ne znaš kako, trebaš naučiti.Ako razum čini čoveka, osećaj ga vodi.Ako razum čini čovjeka, osjećaj ga vodi.Ako si čovek - vodi ljubav, ako si cvet - budi mimoza.