Ako raskinem sa devojkom ili se posvadjam ne znaci da cu joj odma naci zamenu….♥


ako-raskinem-devojkom-ili-se-posvadjam-ne-znaci-da-cu-joj-odma-naci-zamenu
akoraskinemdevojkomiliseposvadjamneznacidacujojodmanacizamenu…♥ako raskinemraskinem sasa devojkomdevojkom iliili sese posvadjamposvadjam nene znaciznaci dada cucu jojjoj odmaodma naciako raskinem saraskinem sa devojkomsa devojkom ilidevojkom ili seili se posvadjamse posvadjam neposvadjam ne znacine znaci daznaci da cuda cu jojcu joj odmajoj odma naciako raskinem sa devojkomraskinem sa devojkom ilisa devojkom ili sedevojkom ili se posvadjamili se posvadjam nese posvadjam ne znaciposvadjam ne znaci dane znaci da cuznaci da cu jojda cu joj odmacu joj odma naciako raskinem sa devojkom iliraskinem sa devojkom ili sesa devojkom ili se posvadjamdevojkom ili se posvadjam neili se posvadjam ne znacise posvadjam ne znaci daposvadjam ne znaci da cune znaci da cu jojznaci da cu joj odmada cu joj odma naci

Ako sam sa svima kulturan i nasmejan,ne znaci da ih sve volim i postujem…
ako-sam-svima-kulturan-i-nasmejanne-znaci-da-ih-sve-volim-i-postujem
Ako kravi dajes sneg ne znaci da ce ona posle davati milk-sejk! ;)
ako-kravi-dajes-sneg-ne-znaci-da-ona-posle-davati-milksejk
Fantazija je prirodna snaga u čoveku i ako joj se ne udovolji, ona će ili nestati ili obratno, razbuktat će se prekomjerno, a to je i štetno. -Fjodor Dostojevski
fantazija-prirodna-snaga-u-oveku-i-ako-joj-se-ne-udovolji-ona-e-ili-nestati-ili-obratno-razbuktat-e-se-prekomjerno-a-to-i-tetno
Ako vam mnogo puta kažem da vas volim, je li to više ljubavi, ili je ista, jedna jedina? Ako svakoga jutra ponovo oktrijete da ste živi, je li to više života, ili je ovaj, jedan jedini? -Miroslav Mika Antić
ako-vam-mnogo-puta-kaem-da-vas-volim-li-to-vie-ljubavi-ili-ista-jedna-jedina-ako-svakoga-jutra-ponovo-oktrijete-da-ste-ivi-li-to-vie-ivota-ili
Odreknite se života sa samosažaljevanjem u zamenu za život sa svrhom. -Nik Vujičić
odreknite-se-ivota-samosaaljevanjem-u-zamenu-za-ivot-svrhom