Ako sad nisi ti, nikad to nećeš ni biti. Nije sve u svoje vreme, već sve u tvoje vreme.


ako-sad-nisi-ti-nikad-to-nee-biti-nije-sve-u-svoje-vreme-ve-sve-u-tvoje-vreme
miroslav mika antićakosadnisitinikadtonećebitinijesvesvojevremevećtvojevremeako sadsad nisinisi tinećeš nini bitinije svesve uu svojesvoje vremeveć svesve uu tvojetvoje vremeako sad nisisad nisi tinikad to nećešnećeš ni bitinije sve usve u svojeu svoje vremeveć sve usve u tvojeu tvoje vremeako sad nisi tinikad to nećeš ninije sve u svojesve u svoje vremeveć sve u tvojesve u tvoje vremenikad to nećeš ni bitinije sve u svoje vremeveć sve u tvoje vreme

Ako nikad nisi ispao glup, nikad nećeš postati stručnjak.Ako ikad ostarim, u jedno sam sigurna. Nece biti to zbog dima,kafana, niti godina. Ako ikad ostarim i sve bude bolelo – bice to zbog toga sto me na vreme ...Ako je idealna, neće biti laka. Ako je laka, neće biti idealna. Ako je zaslužuješ, nećeš odustati. Ako odustaneš, ne zaslužuješ je. Prava istina je, svaka će te povrediti, tvoje je samo da nađeš onu zbog koje vredi da se pati.TRI JEDNOSTAVNA ŽIVOTNA PRAVILA – 1. Ako ne kreneš za onim što želiš, nikad to nećeš imati. 2. Ako ne pitaš, odgovor će uvek biti Ne. 3. Ako se ne ...Nema vremena za svakodnevnu dosadu. Postoji vreme za rad. I vreme za ljubav. To ne ostavlja prostor za neko drugo vreme.Kad umrem, samo će mi biti žao ptica, jer sve vreme sam sanjao letove, pa ono drugo za mene nije imalo naročitog smisla i značenja.