Ako sad nisi ti, nikad to nećeš ni biti. Nije sve u svoje vreme, već sve u tvoje vreme.


ako-sad-nisi-ti-nikad-to-nee-biti-nije-sve-u-svoje-vreme-ve-sve-u-tvoje-vreme
miroslav mika antićakosadnisitinikadtonećebitinijesvesvojevremevećtvojevremeako sadsad nisinisi tinećeš nini bitinije svesve uu svojesvoje vremeveć svesve uu tvojetvoje vremeako sad nisisad nisi tinikad to nećešnećeš ni bitinije sve usve u svojeu svoje vremeveć sve usve u tvojeu tvoje vremeako sad nisi tinikad to nećeš ninije sve u svojesve u svoje vremeveć sve u tvojesve u tvoje vremenikad to nećeš ni bitinije sve u svoje vremeveć sve u tvoje vreme

Ako ikad ostarim, u jedno sam sigurna. Nece biti to zbog dima,kafana, niti godina. Ako ikad ostarim i sve bude bolelo – bice to zbog toga sto me na vreme ...
ako-ikad-ostarim-u-jedno-sam-sigurna-nece-biti-to-zbog-dimakafana-niti-godina-ako-ikad-ostarim-i-sve-bude-bolelo-bice-to-zbog-toga-sto-me-na-vreme
TRI JEDNOSTAVNA ŽIVOTNA PRAVILA – 1. Ako ne kreneš za onim što želiš, nikad to nećeš imati. 2. Ako ne pitaš, odgovor će uvek biti Ne. 3. Ako se ne ...
tri-jednostavna-ivotna-pravila-1-ako-ne-krene-za-onim-to-eli-nikad-to-nee-imati-2-ako-ne-pita-odgovor-e-uvek-biti-ne-3-ako-se-ne
Nema vremena za svakodnevnu dosadu. Postoji vreme za rad. I vreme za ljubav. To ne ostavlja prostor za neko drugo vreme. -Koko Šanel
nema-vremena-za-svakodnevnu-dosadu-postoji-vreme-za-rad-i-vreme-za-ljubav-to-ne-ostavlja-prostor-za-neko-drugo-vreme
Kad umrem, samo će mi biti žao ptica, jer sve vreme sam sanjao letove, pa ono drugo za mene nije imalo naročitog smisla i značenja. -Miroslav Mika Antić
kad-umrem-samo-e-mi-biti-ao-ptica-jer-sve-vreme-sam-sanjao-letove-pa-ono-drugo-za-mene-nije-imalo-naroitog-smisla-i-znaenja