Ako sam pozvan da se branim ja ću ćutati, ako sam pozvan da branim istinu, ja ću govoriti.


ako-sam-pozvan-da-se-branim-ja-u-utati-ako-sam-pozvan-da-branim-istinu-ja-u-govoriti
nikolaj velimirovićakosampozvandasebranimjaćućutatiakoistinugovoritiako samsam pozvanpozvan dada sese branimbranim jaja ćuću ćutatiako samsam pozvanpozvan dada branimbranim istinuja ćuću govoritiako sam pozvansam pozvan dapozvan da seda se branimse branim jabranim ja ćuja ću ćutatiako sam pozvansam pozvan dapozvan da branimda branim istinuja ću govoritiako sam pozvan dasam pozvan da sepozvan da se branimda se branim jase branim ja ćubranim ja ću ćutatiako sam pozvan dasam pozvan da branimpozvan da branim istinuako sam pozvan da sesam pozvan da se branimpozvan da se branim jada se branim ja ćuse branim ja ću ćutatiako sam pozvan da branimsam pozvan da branim istinu

Naučila sam da verujem u Boga i da u njemu vidim svoju snagu. Odavno sam odlučila da ću biti slobodna osoba i da se neću bojati. Oduvek sam osećala da je moje pravo da se branim ako mogu. -Roza Parks
nauila-sam-da-verujem-u-boga-i-da-u-njemu-vidim-svoju-snagu-odavno-sam-odluila-da-u-biti-slobodna-osoba-i-da-se-neu-bojati-oduvek-sam-oseala-da-moje
Ako je čovek pozvan da bude čistač ulica, trebao bi to učiniti jednako kao što je Mikelanđelo slikao, Betoven komponovao ili Šekspir pisao. -Martin Luter King
ako-ovek-pozvan-da-bude-ista-ulica-trebao-bi-to-uiniti-jednako-kao-to-mikelanelo-slikao-betoven-komponovao-ili-ekspir-pisao
Ako me jedanput prevariš, ti si kriv, ali ako me i drugi put prevariš, kriv sam sam. -Arapske poslovice
ako-me-jedanput-prevari-ti-kriv-ali-ako-me-i-drugi-put-prevari-kriv-sam-sam
Ja sam za istinu, svejedno ko je izgovori. Ja sam za pravdu, svejedno ko je za nju ili protiv nje. -Malkolm Iks
ja-sam-za-istinu-svejedno-ko-izgovori-ja-sam-za-pravdu-svejedno-ko-za-nju-ili-protiv-nje
Ako govorim, proklinju me, ako šutim, proklet sam. -Viktor Igo
ako-govorim-proklinju-me-ako-utim-proklet-sam