Ako sam sa svima kulturan i nasmejan,ne znaci da ih sve volim i postujem…


ako-sam-svima-kulturan-i-nasmejanne-znaci-da-ih-sve-volim-i-postujem
akosamsvimakulturannasmejanneznacidaihsvevolimpostujem…ako samsam sasa svimasvima kulturankulturan iznaci dada ihih svesve volimvolim ii postujem…ako sam sasam sa svimasa svima kulturansvima kulturan iznaci da ihda ih sveih sve volimsve volim ivolim i postujem…ako sam sa svimasam sa svima kulturansa svima kulturan iznaci da ih sveda ih sve volimih sve volim isve volim i postujem…ako sam sa svima kulturansam sa svima kulturan iznaci da ih sve volimda ih sve volim iih sve volim i postujem…

Biti nasmejan ne znaci da si uvek srecan, vec da si dovoljno jak da se smejes i kad najvise boli..! ♥
biti-nasmejan-ne-znaci-da-uvek-srecan-vec-da-dovoljno-jak-da-se-smejes-i-kad-najvise-boli
Ako kravi dajes sneg ne znaci da ce ona posle davati milk-sejk! ;)
ako-kravi-dajes-sneg-ne-znaci-da-ona-posle-davati-milksejk
Ako raskinem sa devojkom ili se posvadjam ne znaci da cu joj odma naci zamenu….♥
ako-raskinem-devojkom-ili-se-posvadjam-ne-znaci-da-cu-joj-odma-naci-zamenu
Ne volim tipove koji su neljubazni i nadmeni samo prema kelnerima, jer prema svima višim od sebe moraju da budu preljubazni. -Momo Kapor
ne-volim-tipove-koji-su-neljubazni-i-nadmeni-samo-prema-kelnerima-jer-prema-svima-viim-od-sebe-moraju-da-budu-preljubazni