Ako se dva kamena kotrljaju jedan prema drugom,ne smiješ stati između njih.


ako-se-dva-kamena-kotrljaju-jedan-prema-drugomne-smije-stati-izmeu-njih
maksim gorkiakosedvakamenakotrljajujedanpremadrugomnesmijestatiizmeđunjihako sese dvadva kamenakamena kotrljajukotrljaju jedanjedan premasmiješ statistati izmeđuizmeđu njihako se dvase dva kamenadva kamena kotrljajukamena kotrljaju jedankotrljaju jedan premasmiješ stati izmeđustati između njihako se dva kamenase dva kamena kotrljajudva kamena kotrljaju jedankamena kotrljaju jedan premasmiješ stati između njihako se dva kamena kotrljajuse dva kamena kotrljaju jedandva kamena kotrljaju jedan prema

Ako si odlučio da imaš dva lica, učini da bar jedno od njih bude lepo.Ako zanemariš svoju umetnost jedan dan, ona će tebe zanemariti dva.Da bi postojalo prijateljstvo, prijatelji treba da veruju jedan drugom, a da bi verovali jedan drugom treba da su prijatelji.Važno je poštovati religijska uverenja; bez obzira na to verujete li u njih ili ne, poštujte ih. Ako ih ne poštujete, nikad nećete živeti u miru s ljudima koji pripadaju drugom religijskom poretku.U toj velikoj i čudnoj borbi koja se u ovoj Bosni vjekovima vodila između dvije vjere, a pod vidom vjera za zemlju i vlast i svoje sopstveno shvatanje života i uređenje svijeta, protivnici su otimali jedan drugom ne samo žene, konje i oružje, nego i pjesme.Čovek ima dva uha i jedan jezik, da bi mogao dva puta više saslušati nego pričati.