Ako se knjige budu množile današnjom brzinom, biće više učitelja nego učenika i razbiće se pamet od knjige čoveku kao ogledalo kad se razbije na stotinu parčeta.


ako-se-knjige-budu-mnoile-dananjom-brzinom-bie-vie-uitelja-nego-uenika-i-razbie-se-pamet-od-knjige-oveku-kao-ogledalo-kad-se-razbije-na-stotinu-eta
nikolaj velimirovićakoseknjigebudumnožiledananjombrzinombićevieučiteljanegoučenikarazbićepametodčovekukaoogledalokadrazbijenastotinuparčetaako sese knjigeknjige budubudu množilemnožile današnjomdanašnjom brzinombiće viševiše učiteljaučitelja negonego učenikaučenika ii razbićerazbiće sese pametpamet odod knjigeknjige čovekučoveku kaokao ogledaloogledalo kadkad sese razbijerazbije nana stotinustotinu parčetaako se knjigese knjige buduknjige budu množilebudu množile današnjommnožile današnjom brzinombiće više učiteljaviše učitelja negoučitelja nego učenikanego učenika iučenika i razbićei razbiće serazbiće se pametse pamet odpamet od knjigeod knjige čovekuknjige čoveku kaočoveku kao ogledalokao ogledalo kadogledalo kad sekad se razbijese razbije narazbije na stotinuna stotinu parčeta

Sve knjige na svijetu trebalo bi da budu knjige utjehe,toliko ima nesrećnih na svijetu. -Jovan Dučić
sve-knjige-na-svijetu-trebalo-bi-da-budu-knjige-utjehetoliko-ima-nesrenih-na-svijetu
Sve knjige na svijetu trebalo bi biti knjige utjehe, toliko ima nesretnih na zemlji. -Jovan Dučić
sve-knjige-na-svijetu-trebalo-bi-biti-knjige-utjehe-toliko-ima-nesretnih-na-zemlji
Čovek koji ne čita dobre knjige nije u prednosti u odnosu na čoveka koji ne čita knjige uopšte. -Mark Tven
ovek-koji-ne-ita-dobre-knjige-nije-u-prednosti-u-odnosu-na-oveka-koji-ne-ita-knjige-uopte
Jedan razgovor sa mudrim čovjekom vrijedi više od mjeseci učenja iz knjige. -Kineske poslovice
jedan-razgovor-mudrim-ovjekom-vrijedi-vie-od-mjeseci-uenja-iz-knjige
Čitanje neke dobre knjige korisno je po zdravlje kao i telesno vežbanje. -Imanuel Kant
itanje-neke-dobre-knjige-korisno-po-zdravlje-kao-i-telesno-vebanje
Sve dobre knjige imaju jednu zajedničku stvar – realnije su nego da su se zaista i desile u stvarnosti. -Ernest Hemingvej
sve-dobre-knjige-imaju-jednu-zajedniku-stvar-realnije-su-nego-da-su-se-zaista-i-desile-u-stvarnosti