Ako se neko ne svidja pokvarenima neka se ne zabrinjava, jer onaj ko nije pokvaren ne moze se pokvarenima ni svideti.


ako-se-neko-ne-svidja-pokvarenima-neka-se-ne-zabrinjava-jer-onaj-ko-nije-pokvaren-ne-moze-se-pokvarenima-svideti
akosenekonesvidjapokvarenimanekazabrinjavajeronajkonijepokvarenmozesvidetiako sese nekoneko nene svidjasvidja pokvarenimapokvarenima nekaneka sese nene zabrinjavajer onajonaj koko nijenije pokvarenpokvaren nene mozemoze sese pokvarenimapokvarenima nini svidetiako se nekose neko neneko ne svidjane svidja pokvarenimasvidja pokvarenima nekapokvarenima neka seneka se nese ne zabrinjavajer onaj koonaj ko nijeko nije pokvarennije pokvaren nepokvaren ne mozene moze semoze se pokvarenimase pokvarenima nipokvarenima ni svidetiako se neko nese neko ne svidjaneko ne svidja pokvarenimane svidja pokvarenima nekasvidja pokvarenima neka sepokvarenima neka se neneka se ne zabrinjavajer onaj ko nijeonaj ko nije pokvarenko nije pokvaren nenije pokvaren ne mozepokvaren ne moze sene moze se pokvarenimamoze se pokvarenima nise pokvarenima ni svidetiako se neko ne svidjase neko ne svidja pokvarenimaneko ne svidja pokvarenima nekane svidja pokvarenima neka sesvidja pokvarenima neka se nepokvarenima neka se ne zabrinjavajer onaj ko nije pokvarenonaj ko nije pokvaren neko nije pokvaren ne mozenije pokvaren ne moze sepokvaren ne moze se pokvarenimane moze se pokvarenima nimoze se pokvarenima ni svideti

Samo onaj ko je iskreno voleo moze da pozeli srecu bivsoj. Jer je bio s njom da je usreci, a ne iz nekog drugog razloga. Ako je zaista srecna, neka uziva u ...
samo-onaj-ko-iskreno-voleo-moze-da-pozeli-srecu-bivsoj-jer-bio-s-njom-da-usreci-a-ne-iz-nekog-drugog-razloga-ako-zaista-srecna-neka-uziva-u
Onaj ko učini dobro delo, neka ćuti; onaj ko ga prima, neka priča. -Seneka
onaj-ko-uini-dobro-delo-neka-uti-onaj-ko-ga-prima-neka-pria
Svoju seksualnu orijentaciju vesto krijem jer nikad ne znas hocu li se svideti milijarderovoj cerki ili sinu ;)
svoju-seksualnu-orijentaciju-vesto-krijem-jer-nikad-ne-znas-hocu-li-se-svideti-milijarderovoj-cerki-ili-sinu
Ako neko govori loše o vama, ne uzimajte to suvise k` srcu, jer pčele bodu uvek najlepše cvetove!
ako-neko-govori-loe-o-vama-ne-uzimajte-to-suvise-k-srcu-jer-pele-bodu-uvek-najlepe-cvetove
Neću sakriti od vas ništa bitno od onoga što sam video, jer pravi prijatelj, nije onaj koji vam laska, već onaj koji vam kaže istinu, celu istinu. -Arčibald Rajs
neu-sakriti-od-vas-bitno-od-onoga-to-sam-video-jer-pravi-prijatelj-nije-onaj-koji-vam-laska-ve-onaj-koji-vam-kae-istinu-celu-istinu