Ako se svi konopci pokidaju, čovjek više neće moći ni da se objesi.


ako-se-svi-konopci-pokidaju-ovjek-vie-nee-moi-da-se-objesi
bernard shawakosesvikonopcipokidajučovjekvienećemoćidaobjesiako sese svisvi konopcikonopci pokidajučovjek viševiše nećeneće moćimoći nini dada sese objesiako se svise svi konopcisvi konopci pokidajučovjek više nećeviše neće moćineće moći nimoći ni dani da seda se objesiako se svi konopcise svi konopci pokidajučovjek više neće moćiviše neće moći nineće moći ni damoći ni da seni da se objesiako se svi konopci pokidajučovjek više neće moći niviše neće moći ni daneće moći ni da semoći ni da se objesi

Zvjezdanog neba i ljudskog srca nikad se čovjek neće moći nagledati. -Ivo Andric
zvjezdanog-neba-i-ljudskog-srca-nikad-se-ovjek-nee-moi-nagledati
Moć nikada neće ustuknuti osim ukoliko naiđe na više moći. -Malkolm Iks
mo-nikada-nee-ustuknuti-osim-ukoliko-naie-na-vie-moi
Ako čovek isprazni sadržaj svoje torbice u svoju glavu, niko mu je neće moći oduzeti. -Bendžamin Frenklin
ako-ovek-isprazni-sadraj-svoje-torbice-u-svoju-glavu-niko-mu-nee-moi-oduzeti
Ako čovjek zaroni do dna naslade, iznijeće odande više šljunka nego bisera. -Onore de Balzak
ako-ovjek-zaroni-do-dna-naslade-iznijee-odande-vie-ljunka-nego-bisera