Ako se treseš od muke na svaku nepravdu, onda si moj drug.


ako-se-trese-od-muke-na-svaku-nepravdu-onda-moj-drug
Če gevaraakosetreseodmukenasvakunepravduondamojdrugako sese treseštreseš odod mukemuke nana svakusvaku nepravduonda sisi mojmoj drugako se tresešse treseš odtreseš od mukeod muke namuke na svakuna svaku nepravduonda si mojsi moj drugako se treseš odse treseš od muketreseš od muke naod muke na svakumuke na svaku nepravduonda si moj drugako se treseš od mukese treseš od muke natreseš od muke na svakuod muke na svaku nepravdu

Bez muke se pesma ne ispoja, bez muke se sablja ne sakova! -Petar Petrović Njegoš
bez-muke-se-pesma-ne-ispoja-bez-muke-se-sablja-ne-sakova
Bila je moja zlatna šansa, a tek sam načeo svoj krug. Moj mali verni Sančo Pansa, moja ljubavnica, saborac i moj najbolji drug. -Đorđe Balašević
bila-moja-zlatna-ansa-a-tek-sam-naeo-svoj-krug-moj-mali-verni-sano-pansa-moja-ljubavnica-saborac-i-moj-najbolji-drug
Ako se miče, biologija je. Ako ima miris, hemija je. Ako ima moć, fizika je. E ako ne kontaš, onda je matematika :-D!
ako-se-mie-biologija-ako-ima-miris-hemija-ako-ima-mo-fizika-e-ako-ne-konta-onda-matematika-d
Brak je knjiga koja se rado čita u prvom izdanju, rijeđe u drugom, kad zastari postane klasična, onda gubi svaku vrijednost. -Branislav Nušić
brak-knjiga-koja-se-rado-ita-u-prvom-izdanju-rijee-u-drugom-kad-zastari-postane-klasina-onda-gubi-svaku-vrijednost