Ako si siromašan, brini se za sebe; kad se obogatiš, pobrini se za druge.


ako-siromaan-brini-se-za-sebe-kad-se-obogati-pobrini-se-za-druge
kineske posloviceakosiromaanbrinisezasebekadobogatipobrinidrugeako sisi siromašanbrini sese zaza sebekad sese obogatišpobrini sese zaza drugeako si siromašanbrini se zase za sebekad se obogatišpobrini se zase za drugebrini se za sebepobrini se za druge

I svaki put kad budeš komadić sebe dao i svoje snove svetu po vetrovima slao, ličiće jutro na tebe više nego na druge. -Miroslav Mika Antić
i-svaki-put-kad-bude-komadi-sebe-dao-i-svoje-snove-svetu-po-vetrovima-slao-liie-jutro-na-tebe-vie-nego-na-druge
Poznavati druge je inteligencija; poznavati sebe prava je mudrost. Kontrola drugih je snaga; kontrola sebe samog prava je moć. -Lao Ce
poznavati-druge-inteligencija-poznavati-sebe-prava-mudrost-kontrola-drugih-snaga-kontrola-sebe-samog-prava-mo
Nikad nisam bio siromašan, ali sam bio bez novca. Biti bez novaca je prolazno stanje: biti siromašan je stanje duha. -Mike Todd
nikad-nisam-bio-siromaan-ali-sam-bio-bez-novca-biti-bez-novaca-prolazno-stanje-biti-siromaan-stanje-duha