Ako siromah zavidi bogatašu, onda nije ništa bolji od njega.


ako-siromah-zavidi-bogatau-onda-nije-bolji-od-njega
lav tolstojakosiromahzavidibogatauondanijenitaboljiodnjegaako siromahsiromah zavidizavidi bogatašuonda nijenije ništaništa boljibolji odod njegaako siromah zavidisiromah zavidi bogatašuonda nije ništanije ništa boljiništa bolji odbolji od njegaako siromah zavidi bogatašuonda nije ništa boljinije ništa bolji odništa bolji od njegaonda nije ništa bolji odnije ništa bolji od njega

Zavidi li ko gubavome? Ne zavidi. Zašto onda poneko zavidi zlome, kad je zlo veća bolest od gube? Guba je bolest tela, a zlo je bolest duše. -Nikolaj Velimirović
zavidi-li-ko-gubavome-ne-zavidi-zato-onda-poneko-zavidi-zlome-kad-zlo-vea-bolest-od-gube-guba-bolest-tela-a-zlo-bolest-e
Svi mi imamo jednu magičnu olovku kojom nacrtamo osmijeh i onda kada nam nije do njega. -Milica Jakovljević MIR-JAM
svi-mi-imamo-jednu-maginu-olovku-kojom-nacrtamo-osmijeh-i-onda-kada-nam-nije-do-njega
Ko drvo nije razumio prvo, pa tek onda sadio, nije ništa uradio. I shvatiće kad tad da ne zna šta je hlad. -Đorđe Balašević
ko-drvo-nije-razumio-prvo-pa-tek-onda-sadio-nije-uradio-i-shvatie-kad-tad-da-ne-zna-hlad