Ako sjekira ne siječe - može se naoštriti, ali ako te žena neće - ništa ti ne pomaže.


ako-sjekira-ne-sijee-moe-se-naotriti-ali-ako-te-ena-nee-ti-ne-pomae
maksim gorkiakosjekiranesiječemožesenaotritialiakoteženanećenitatipomažeako sjekirasjekira nene siječesiječemožemože sese naoštritiali akoako tete ženažena nećenećeništaništa titi nene pomažeako sjekira nesjekira ne siječene siječemože semože se naoštritiali ako teako te ženate žena nećežena nećeništa tiništa ti neti ne pomažeako sjekira ne siječesjekira ne siječemože se naoštritiali ako te ženaako te žena nećete žena nećeništa ti neništa ti ne pomažeako sjekira ne siječeali ako te žena nećeako te žena nećeništa ti ne pomaže

Šminka može da te ulepša spolja, ali ne pomaže ako si ružna izntura. Osim ako jedeš šminku. -Odri Hepbern
minka-moe-da-te-ulepa-spolja-ali-ne-pomae-ako-runa-izntura-osim-ako-jede-minku
Najgluplja žena može da upravlja pametnim čovekom, ali upravljati budalom – može samo pametna žena. -Radjard Kipling
najgluplja-ena-moe-da-upravlja-pametnim-ovekom-ali-upravljati-budalom-moe-samo-pametna-ena
Svaka žena može da zavara čoveka ako to hoće, i ako je on zaljubljen u nju. -Agata Kristi
svaka-ena-moe-da-zavara-oveka-ako-to-hoe-i-ako-on-zaljubljen-u-nju