Ako ste videli dno moje duše, onda ste u potpunosti razumeli izvor moje čežnje i – sažaljenja. Iako je otvoreno svima, prozirno jezero ima nepoznate dubine koje ni ronioci ne poznaju.


ako-ste-videli-dno-moje-e-onda-ste-u-potpunosti-razumeli-izvor-moje-enje-i-aljenja-iako-otvoreno-svima-prozirno-jezero-ima-nepoznate-dubine-koje
hans kristijan andersenakostevidelidnomojedueondapotpunostirazumeliizvorčežnjesažaljenjaiakootvorenosvimaprozirnojezeroimanepoznatedubinekojeroniocinepoznajuako steste videlivideli dnodno mojemoje dušeonda steste uu potpunostipotpunosti razumelirazumeli izvormoje čežnječežnje i– sažaljenjaiako jeje otvorenootvoreno svimaprozirno jezerojezero imaima nepoznatenepoznate dubinedubine kojekoje nini roniocironioci nene poznajuako ste videliste videli dnovideli dno mojedno moje dušeonda ste uste u potpunostiu potpunosti razumelipotpunosti razumeli izvorrazumeli izvor mojeizvor moje čežnjemoje čežnje ičežnje i –i – sažaljenjaiako je otvorenoje otvoreno svimaprozirno jezero imajezero ima nepoznateima nepoznate dubinenepoznate dubine kojedubine koje nikoje ni roniocini ronioci neronioci ne poznaju

Pogledajte!Pogledajte! Jel ste videli? Prelepe su .. O nije da se hvalim ali moje patike su bozanstvene xD ♥Da li ste ikada videli nesrećnog konja? Da li ste ikada videli neraspoloženu pticu? Ne, zato što konji i ptice ne pokušavaju da impresioniraju druge konje i ptice.lako je moj cilj da otkrijem suštinu ljubavi, i premda patim zbog osoba kojima sam poklonila svoje srce, uviđam da oni koji su dotakli moju dušu, nisu uspijeli da probude moje telo, a oni koji su doticali moje tijelo, nisu uspijevali da dosegnu do moje duše.Celokupna borba za osnovu ima obmanu. Zato, kada ste spremni za napad, delujte nesposobno. Kada koristite svoje snage, delujte neaktivno. Kada ste blizu, naterajte ih da veruju da ste daleko. Kada ste daleko, naterajte ih da veruju da ste blizu.Ono što ste mogli čitati o mojim religioznim uvjerenjima je, naravno, laž. Laž koja se sustavno ponavlja ! Ja ne vjerujem u osobnog Boga, i to nikada nisam poricao, već sam to svima jasno stavio na znanje. Ako ima išta u meni što se može nazvati religioznim, to je onda bezgranično divljenje nad strukturom svijeta, toliko koliko nam to naša znanost može razotkriti.Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...