Ako si strpljiv u jednom momentu ljutnje, izbjeći ćeš sto dana tuge.


ako-strpljiv-u-jednom-momentu-ljutnje-izbjei-e-sto-dana-tuge
kineske posloviceakostrpljivjednommomentuljutnjeizbjećićestodanatugeako sisi strpljivstrpljiv uu jednomjednom momentumomentu ljutnjeizbjeći ćešćeš stosto danadana tugeako si strpljivsi strpljiv ustrpljiv u jednomu jednom momentujednom momentu ljutnjeizbjeći ćeš stoćeš sto danasto dana tugeako si strpljiv usi strpljiv u jednomstrpljiv u jednom momentuu jednom momentu ljutnjeizbjeći ćeš sto danaćeš sto dana tugeako si strpljiv u jednomsi strpljiv u jednom momentustrpljiv u jednom momentu ljutnjeizbjeći ćeš sto dana tuge

Zvat ćeš me jednog dana kad ostaneš sam. Zvat ćeš me jednog dana sigurno znam. Zvat ćeš me jednog dana kad ostave te svi, ali meni ne dolazi, nećeš mi ...Ako je ono što si našao sačinjeno od čiste materije, nikad neće istruliti. I moći ćeš jednog dana da se vratiš. Ako je to bio samo trenutak svjetlosti, kao eksplozija neke zvijezde , onda na povratku nećeš ništa zateći. Ali si bio svjedok eksplozije svjetlosti. Samo to vrijedilo je truda.Ako nas neće sreća, ostaje još jedna velika i utješna sreća. To je: izbjeći nesreću.Ako čovek svakog dana stoji na ivici i gleda u provaliju, jednog dana će i provalija pogledati u njega.Ako želite izbjeći kritiku, ne recite ništa, ne radite ništa i budite ništa.Bar jednom u životu, u tom jednom smrtnom trenutku, čovek mora da zgrabi besmrtnost. Ako to ne učini, kao da nije ni živeo.