Ako stvarno mislim da je loše, onda kažem da je loše - bilo da je muškarac, žena, dete, pas. Žene su toliko osetljive da misle da su posebne. To je njihov problem.


ako-stvarno-mislim-da-loe-onda-kaem-da-loe-bilo-da-mukarac-ena-dete-ene-su-toliko-osetljive-da-misle-da-su-posebne-to-njihov-problem
Čarls bukovskiakostvarnomislimdaloeondakažemloebilomukaracženadeteŽenesutolikoosetljivemisleposebnetonjihovproblemako stvarnostvarno mislimmislim dada jeje lošeonda kažemkažem dada jeje lošelošebilobilo dada jeje muškaracŽene susu tolikotoliko osetljiveosetljive dada mislemisle dada susu posebneje njihovnjihov problemako stvarno mislimstvarno mislim damislim da jeda je lošeonda kažem dakažem da jeda je lošeje lošebilo dabilo da jeda je muškaracŽene su tolikosu toliko osetljivetoliko osetljive daosetljive da misleda misle damisle da suda su posebneje njihov problem

Ako muškarac priča loše o svim ženama, verovatno se opekao na jednu, onu koju je najviše želeo. -Koko Šanel
ako-mukarac-pria-loe-o-svim-enama-verovatno-se-opekao-na-jednu-onu-koju-najvie-eleo
Ja volim da se takmičim i loše se osećam kada izgubim. To se na meni može videti kada izgubimo, jer se loše osećam. Tada ne volim razgovarati sa bilo kime. -Lionel Mesi
ja-volim-da-se-takmiim-i-loe-se-oseam-kada-izgubim-to-se-na-meni-moe-videti-kada-izgubimo-jer-se-loe-oseam-tada-ne-volim-razgovarati-bilo-kime
Mudar ne kažnjava zato što je neko loše postupao, nego da loše ne bi postupio. -Fridrih Niče
mudar-ne-kanjava-zato-to-neko-loe-postupao-nego-da-loe-ne-bi-postupio