Ako su FB statusi odraz trenutnog dushevnog stanja ja sam definitivno dushevni bolesnik!


ako-su-fb-statusi-odraz-trenutnog-dushevnog-stanja-ja-sam-definitivno-dushevni-bolesnik
akosufbstatusiodraztrenutnogdushevnogstanjajasamdefinitivnodushevnibolesnikako susu fbfb statusistatusi odrazodraz trenutnogtrenutnog dushevnogdushevnog stanjastanja jaja samsam definitivnodefinitivno dushevnidushevni bolesnikako su fbsu fb statusifb statusi odrazstatusi odraz trenutnogodraz trenutnog dushevnogtrenutnog dushevnog stanjadushevnog stanja jastanja ja samja sam definitivnosam definitivno dushevnidefinitivno dushevni bolesnikako su fb statusisu fb statusi odrazfb statusi odraz trenutnogstatusi odraz trenutnog dushevnogodraz trenutnog dushevnog stanjatrenutnog dushevnog stanja jadushevnog stanja ja samstanja ja sam definitivnoja sam definitivno dushevnisam definitivno dushevni bolesnikako su fb statusi odrazsu fb statusi odraz trenutnogfb statusi odraz trenutnog dushevnogstatusi odraz trenutnog dushevnog stanjaodraz trenutnog dushevnog stanja jatrenutnog dushevnog stanja ja samdushevnog stanja ja sam definitivnostanja ja sam definitivno dushevnija sam definitivno dushevni bolesnik

Ja sam definitivno žena. I uživam u tome.Mrzi na zlo, no ne mrzi na čoveka koji čini zlo, jer je bolesnik. Ako možeš leči bolesnika, no ne ubijaj ga mržnjom svojom.ljubavni statusiVeličina je bezgranična, vreme je beskrajno, stanja su prolazna, početak i kraj se ne mogu ustanoviti.Onaj osecaj kad te smore statusi o FelixuBilo je dobro, bilo je toplo; mislio sam na plavo nebo i široke čiste plaže, ali je ipak bilo tužno - tu je definitivno falilo neke ljudskosti, što nikako nisam mogao da shvatim niti da se izborim sa tim.