Ako svako razmišlja na isti način, onda neko ne razmišlja.


ako-svako-razmilja-na-isti-nain-onda-neko-ne-razmilja
džordž smit patonakosvakorazmiljanaistinačinondanekonerazmiljaako svakosvako razmišljarazmišlja nana istiisti načinonda nekoneko nene razmišljaako svako razmišljasvako razmišlja narazmišlja na istina isti načinonda neko neneko ne razmišljaako svako razmišlja nasvako razmišlja na istirazmišlja na isti načinonda neko ne razmišljaako svako razmišlja na istisvako razmišlja na isti način

Niko ne razmišlja o cijeni koja se plaća u krvi. -Dante Aligieri
niko-ne-razmilja-o-cijeni-koja-se-plaa-u-krvi
Da bi se svideo ženama, muškarac mora da razmišlja kao cipela.
da-bi-se-svideo-enama-mukarac-mora-da-razmilja-kao-cipela
Prava ljubav razmišlja o trenutku i o večnosti, ali nikada o trajanju. -Fridrih Niče
prava-ljubav-razmilja-o-trenutku-i-o-venosti-ali-nikada-o-trajanju