Ako te ikad izgubim, obećaj mi jedno. Nećeš se dati nekom šarlatanu što te ne zaslužuje. Pogotovo ne radi to meni u inat. Ako već poželiš terati inat, onda meni u inat budi srećna.


ako-te-ikad-izgubim-obeaj-mi-jedno-nee-se-dati-nekom-arlatanu-to-te-ne-zasluuje-pogotovo-ne-radi-to-meni-u-inat-ako-ve-poeli-terati-inat-onda-meni-u
Đorđe balaševićakoteikadizgubimobećajmijednonećesedatinekomarlatanutonezaslužujepogotovoraditomeniinatvećpoželiteratiinatondainatbudisrećnaako tete ikadikad izgubimobećaj mimi jednonećeš sese datidati nekomnekom šarlatanušarlatanu štošto tete nene zaslužujepogotovo nene radimeni uu inatako većveć poželišpoželiš teratiterati inatonda menimeni uu inatinat budibudi srećnaako te ikadte ikad izgubimobećaj mi jednonećeš se datise dati nekomdati nekom šarlatanunekom šarlatanu štošarlatanu što tešto te nete ne zaslužujepogotovo ne radiradi to menimeni u inatako već poželišveć poželiš teratipoželiš terati inatonda meni umeni u inatu inat budiinat budi srećna

Oni vele meni: Ako vidiš roba gde spava, ne budi ga jer, možda sanja o slobodi. Ja velim njima: Ako vidite roba gde spava, probudite ga i objasnite mu slobodu. -Halil Džubran
oni-vele-meni-ako-vidi-roba-gde-spava-ne-budi-ga-jer-moda-sanja-o-slobodi-ja-velim-njima-ako-vidite-roba-gde-spava-probudite-ga-i-objasnite-mu-slobodu
Ako ikad ostarim, u jedno sam sigurna. Nece biti to zbog dima,kafana, niti godina. Ako ikad ostarim i sve bude bolelo – bice to zbog toga sto me na vreme ...
ako-ikad-ostarim-u-jedno-sam-sigurna-nece-biti-to-zbog-dimakafana-niti-godina-ako-ikad-ostarim-i-sve-bude-bolelo-bice-to-zbog-toga-sto-me-na-vreme
Ako sam ja ono što imam i ako onda izgubim to što imam, ko sam onda ja? -Erih From
ako-sam-ja-ono-to-imam-i-ako-onda-izgubim-to-to-imam-ko-sam-onda-ja