Ako ti mozes bez mene, zasto ja ne bi’ mogla bez tebe ? :-D


ako-ti-mozes-bez-mene-zasto-ja-ne-bi-mogla-bez-tebe-d
akotimozesbezmenezastojanebi’moglatebeako titi mozesmozes bezbez menezasto jaja nene bi’bi’ moglamogla bezbez tebetebeako ti mozesti mozes bezmozes bez menezasto ja neja ne bi’ne bi’ moglabi’ mogla bezmogla bez tebebez tebeako ti mozes bezti mozes bez menezasto ja ne bi’ja ne bi’ moglane bi’ mogla bezbi’ mogla bez tebemogla bez tebeako ti mozes bez menezasto ja ne bi’ moglaja ne bi’ mogla bezne bi’ mogla bez tebebi’ mogla bez tebe

I bit cu jaca bez tebe ko ti bez mene… :))
i-bit-cu-jaca-bez-tebe-ko-ti-bez-mene
Koliko te volim nemogu ti opisati,,, bez tebe ne vredi disati ti si sva moja sreca i lepota ti si smisao mog zivota bez tebe je buducnost siva LJUBAVI MOJA….
koliko-te-volim-nemogu-ti-opisati-bez-tebe-ne-vredi-disati-ti-sva-moja-sreca-i-lepota-ti-smisao-mog-zivota-bez-tebe-buducnost-siva-ljubavi-moja
Drugi ljudi žive bez tebe i bez tebe provedu život. Zar misliš da si nekome potreban? Nisi ti ni hljeb ni štap i nikom nisi potreban. -Maksim Gorki
drugi-ljudi-ive-bez-tebe-i-bez-tebe-provedu-ivot-zar-misli-da-nekome-potreban-nisi-ti-hljeb-tap-i-nikom-nisi-potreban
Ja bez tebe ko Sunđer bob bez Patrika!!! :D
ja-bez-tebe-ko-suner-bob-bez-patrika-d