Ako ti sam ne voliš novac, daj ga lopovima, i oni ti ga neće uzeti.


ako-ti-sam-ne-voli-novac-daj-ga-lopovima-i-oni-ti-ga-nee-uzeti
kineske posloviceakotisamnevolinovacdajgalopovimaoninećeuzetiako titi samsam nene volišvoliš novacdaj gaga lopovimai onioni titi gaga nećeneće uzetiako ti samti sam nesam ne volišne voliš novacdaj ga lopovimai oni tioni ti gati ga nećega neće uzetiako ti sam neti sam ne volišsam ne voliš novaci oni ti gaoni ti ga nećeti ga neće uzetiako ti sam ne volišti sam ne voliš novaci oni ti ga nećeoni ti ga neće uzeti

Ako ti sam ne voliš novac, daj ga lopovima i oni ti ga neće uzeti. -Konfučije
ako-ti-sam-ne-voli-novac-daj-ga-lopovima-i-oni-ti-ga-nee-uzeti
Nikada nemoj da dozvoliš da ti novac, problemi i vreme diktiraju način na koji ćeš da voliš.
nikada-nemoj-da-dozvoli-da-ti-novac-problemi-i-vreme-diktiraju-nain-na-koji-e-da-voli
Ne voliš da budeš na smetnji, ne voliš da te neko krivo pogleda, ne voliš da ti iko ružnu reč kaže. Kako onda misliš da živiš? -Meša Selimović
ne-voli-da-bude-na-smetnji-ne-voli-da-te-neko-krivo-pogleda-ne-voli-da-ti-iko-runu-re-kae-kako-onda-misli-da-ivi
NIJE LAKO BITI ZENSKO!Ako imas novac-Il’ si sponzorusa,il’ si ljubavnica!Ako cutis-mutava si!Ako se doterujes-imas nekog drugog!Ako se ne doterujes ...
nije-lako-biti-zenskoako-imas-novacil-sponzorusa-ljubavnicaako-cutismutava-ako-se-doterujesimas-nekog-drugogako-se-ne-doterujes