Ako ti je za svako zadovoljstvo potrebna dozvola svijeta, onda si zaista za žaljenje.


ako-ti-za-svako-zadovoljstvo-potrebna-dozvola-svijeta-onda-zaista-za-aljenje
herman heseakotizasvakozadovoljstvopotrebnadozvolasvijetaondazaistažaljenjeako titi jeje zaza svakosvako zadovoljstvozadovoljstvo potrebnapotrebna dozvoladozvola svijetaonda sisi zaistazaista zaza žaljenjeako ti jeti je zaje za svakoza svako zadovoljstvosvako zadovoljstvo potrebnazadovoljstvo potrebna dozvolapotrebna dozvola svijetaonda si zaistasi zaista zazaista za žaljenjeako ti je zati je za svakoje za svako zadovoljstvoza svako zadovoljstvo potrebnasvako zadovoljstvo potrebna dozvolazadovoljstvo potrebna dozvola svijetaonda si zaista zasi zaista za žaljenjeako ti je za svakoti je za svako zadovoljstvoje za svako zadovoljstvo potrebnaza svako zadovoljstvo potrebna dozvolasvako zadovoljstvo potrebna dozvola svijetaonda si zaista za žaljenje

Ako su muškarci od ovog svijeta napravili toliko zbrku, njih su ipak rodile žene! Prema tome, svako ima svoj dio odgovornosti. -Pearl S. Buck
ako-su-mukarci-od-ovog-svijeta-napravili-toliko-zbrku-njih-su-ipak-rodile-ene-prema-tome-svako-ima-svoj-dio-odgovornosti
Kad napadaš nekoga ko je slabiji od tebe, stavljaš ljudima do znanja da ti je zaista potrebna zaštita. -Paulo Koeljo
kad-napada-nekoga-ko-slabiji-od-tebe-stavlja-ljudima-do-znanja-da-ti-zaista-potrebna-zatita
U borbi tebe i svijeta, uvijek stani na stranu svijeta. -Franc Kafka
u-borbi-tebe-i-svijeta-uvijek-stani-na-stranu-svijeta