Ako tuguješ bilo zbog čega, znači da se nisi potpuno predao volji Božijoj, makar spolja izgleda da jesi. Ko živi po volji Božijoj, taj se nizašta  ne brine, kad mu nešto treba on i sebe i što mu je potrebno predaje Bogu i ako se dogodi da ne dobije što traži ostaje spokojan kao da je primio.


ako-tuguje-bilo-zbog-ega-znai-da-se-nisi-potpuno-predao-volji-boijoj-makar-spolja-izgleda-da-jesi-ko-ivi-po-volji-boijoj-taj-se-niza-ne-brine-kad-mu
otac tadejakotugujebilozbogčegaznačidasenisipotpunopredaovoljibožijojmakarspoljaizgledajesikoživipotajnizatanebrinekadmunetotrebaonsebetopotrebnopredajeboguakodogodidobijetražiostajespokojankaoprimioako tuguještuguješ bilobilo zbogzbog čegaznači dada sese nisinisi potpunopotpuno predaopredao voljivolji božijojmakar spoljaspolja izgledaizgleda dada jesiko živiživi popo voljivolji božijojtaj sese nizaštanizaštanene brinekad mumu neštonešto trebatreba onon ii sebesebe ii štošto mumu jeje potrebnopotrebno predajepredaje bogubogu ii akoako sese dogodidogodi dada nene dobijedobije štošto tražitraži ostajeostaje spokojanspokojan kaokao dada jeje primioako tuguješ bilotuguješ bilo zbogbilo zbog čegaznači da seda se nisise nisi potpunonisi potpuno predaopotpuno predao voljipredao volji božijojmakar spolja izgledaspolja izgleda daizgleda da jesiko živi poživi po voljipo volji božijojtaj se nizaštase nizaštanizašta nene brinekad mu neštomu nešto trebanešto treba ontreba on ion i sebei sebe isebe i štoi što mušto mu jemu je potrebnoje potrebno predajepotrebno predaje bogupredaje bogu ibogu i akoi ako seako se dogodise dogodi dadogodi da neda ne dobijene dobije štodobije što tražišto traži ostajetraži ostaje spokojanostaje spokojan kaospokojan kao dakao da jeda je primio

Bolest je smetnja telu, ali nije volji, osim ako ona sama to neće. Hromost je smetnja nogama, ali nije volji. -Epiktet
bolest-smetnja-telu-ali-nije-volji-osim-ako-ona-sama-to-nee-hromost-smetnja-nogama-ali-nije-volji
Blaženstvo se nalazi u ukusu, a ne u stvarima, i čovjek je sretan kad dobije ono što voli, a ne kad dobije ono što drugi smatraju da treba voljeti. -Francois de La Rochefoucauld
blaenstvo-se-nalazi-u-ukusu-a-ne-u-stvarima-i-ovjek-sretan-kad-dobije-ono-to-voli-a-ne-kad-dobije-ono-to-drugi-smatraju-da-treba-voljeti
Nenasilje ne znači pokoriti se volji onoga koji ti nanosi zlo, već znači odmeriti se celom svojom dušom sa voljom tiranina. -Mahatma Gandi
nenasilje-ne-znai-pokoriti-se-volji-onoga-koji-ti-nanosi-zlo-ve-znai-odmeriti-se-celom-svojom-om-voljom-tiranina
Posmatrajući kako je posmatraju, zatekao sam sebe u onom pomerenom osećaju kad si jako ponosan na sebe zbog nečeg što uopšte nisi ti. To je moja devojka. -Đorđe Balašević
posmatrajui-kako-posmatraju-zatekao-sam-sebe-u-onom-pomerenom-oseaju-kad-jako-ponosan-na-sebe-zbog-neeg-to-uopte-nisi-ti-to-moja-devojka
Ako sloboda znači nešto uopšte, ona znači pravo da kažeš ljudima nešto što oni ne žele da čuju. -Džordž Orvel
ako-sloboda-znai-neto-uopte-ona-znai-pravo-da-kae-ljudima-neto-to-oni-ne-ele-da-uju