Ako u sebi imas lepotu, izvan sebe ces videti lepotu, jer izvan sebe vidimo samo ono sto u sebi imamo.


ako-u-sebi-imas-lepotu-izvan-sebe-videti-lepotu-jer-izvan-sebe-vidimo-samo-ono-sto-u-sebi-imamo
akosebiimaslepotuizvansebevidetijervidimosamoonostoimamoako uu sebisebi imasimas lepotuizvan sebesebe cesces videtivideti lepotujer izvanizvan sebesebe vidimovidimo samosamo onoono stosto uu sebisebi imamoako u sebiu sebi imassebi imas lepotuizvan sebe cessebe ces videtices videti lepotujer izvan sebeizvan sebe vidimosebe vidimo samovidimo samo onosamo ono stoono sto usto u sebiu sebi imamoako u sebi imasu sebi imas lepotuizvan sebe ces videtisebe ces videti lepotujer izvan sebe vidimoizvan sebe vidimo samosebe vidimo samo onovidimo samo ono stosamo ono sto uono sto u sebisto u sebi imamoako u sebi imas lepotuizvan sebe ces videti lepotujer izvan sebe vidimo samoizvan sebe vidimo samo onosebe vidimo samo ono stovidimo samo ono sto usamo ono sto u sebiono sto u sebi imamo

Mladost je srećna jer može da vidi lepotu. Svako ko očuva sposobnost da vidi lepotu, nikada ne ostari. -Franc Kafka
mladost-srena-jer-moe-da-vidi-lepotu-svako-ko-ouva-sposobnost-da-vidi-lepotu-nikada-ne-ostari
Mladost je srećna, jer je sposobna  da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari. -Franc Kafka
mladost-srena-jer-sposobna-da-vidi-lepotu-a-svako-ko-ima-sposobnost-da-vidi-lepotu-ne-moe-da-ostari
Mladost je srećna, jer je sposobna da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari. -Franc Kafka
mladost-srena-jer-sposobna-da-vidi-lepotu-a-svako-ko-ima-sposobnost-da-vidi-lepotu-ne-moe-da-ostari
Sve ima lepotu, ali nemogu je svi videti. -Konfučije
sve-ima-lepotu-ali-nemogu-svi-videti
Svi imamo veliku unutrašnju snagu. Snaga je vera u sebe. Postoji stav za pobeđivanje. Morate sebe videti kako pobeđujete, pre nego što stvarno pobedite. I morate biti gladni. Morate želeti pobedu. -Arnold Švarceneger
svi-imamo-veliku-unutranju-snagu-snaga-vera-u-sebe-postoji-stav-za-pobeivanje-morate-sebe-videti-kako-pobeujete-pre-nego-to-stvarno-pobedite-i-morate
Svaki čitalac pronalazi sebe. Rad pisca je samo neka vrsta optičkog instrumenta koji omogućava čitaocu da uvidi u sebi ono što bez knjige nikada ne bi. -Marsel Prust
svaki-italac-pronalazi-sebe-rad-pisca-samo-neka-vrsta-optikog-instrumenta-koji-omoguava-itaocu-da-uvidi-u-sebi-ono-to-bez-knjige-nikada-ne-bi