Ako si usamljen kada si sam, onda si u lošem društvu.


ako-usamljen-kada-sam-onda-u-loem-drutvu
Žan pol sartrakousamljenkadasamondaloemdrutvuako sisi usamljenusamljen kadakada sisi samonda siu lošemlošem društvuako si usamljensi usamljen kadausamljen kada sikada si samonda si usi u lošemu lošem društvuako si usamljen kadasi usamljen kada siusamljen kada si samonda si u lošemsi u lošem društvuako si usamljen kada sisi usamljen kada si samonda si u lošem društvu

Bolje biti sam nego u lošem društvu
bolje-biti-sam-nego-u-loem-drutvu
Bio sam sam ali retko usamljen. Utolio sam svoju žeđ na izvoru samog sebe i to je vino bilo dobro, najbolje koje sam ikad pio. -Čarls Bukovski
bio-sam-sam-ali-retko-usamljen-utolio-sam-svoju-e-na-izvoru-samog-sebe-i-to-vino-bilo-dobro-najbolje-koje-sam-ikad-pio