Ako šutiš – šuti iz ljubavi; ako govoriš – govori iz ljubavi; ako opominješ – opominji iz ljubavi; ako opraštaš – opraštaj iz ljubavi.


ako-uti-uti-iz-ljubavi-ako-govori-govori-iz-ljubavi-ako-opominje-opominji-iz-ljubavi-ako-opra-oprataj-iz-ljubavi
aurelije augustinakoutiutiizljubaviakogovorigovoriopominjeopominjioprataopratajljubaviako šutiššutiš –– šutišuti iziz ljubaviako govorišgovoriš –– govorigovori iziz ljubaviako opominješopominješ –– opominjiopominji iziz ljubaviako opraštašopraštaš –– opraštajopraštaj iziz ljubaviako šutiš –šutiš – šuti– šuti izšuti iz ljubaviako govoriš –govoriš – govori– govori izgovori iz ljubaviako opominješ –opominješ – opominji– opominji izopominji iz ljubaviako opraštaš –opraštaš – opraštaj– opraštaj izopraštaj iz ljubaviako šutiš – šutišutiš – šuti iz– šuti iz ljubaviako govoriš – govorigovoriš – govori iz– govori iz ljubaviako opominješ – opominjiopominješ – opominji iz– opominji iz ljubaviako opraštaš – opraštajopraštaš – opraštaj iz– opraštaj iz ljubaviako šutiš – šuti izšutiš – šuti iz ljubaviako govoriš – govori izgovoriš – govori iz ljubaviako opominješ – opominji izopominješ – opominji iz ljubaviako opraštaš – opraštaj izopraštaš – opraštaj iz ljubavi

I ako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam. -Apostol Pavao
i-ako-imam-prorotvo-i-znam-sve-tajne-i-sva-znanja-i-ako-imam-svu-vjeru-da-i-gore-premjetam-a-ljubavi-nemam-sam
Budi dostojan ljubavi ako želiš da budeš voljen. -Gete
budi-dostojan-ljubavi-ako-eli-da-bude-voljen
Jer, čime ljubiti svet ako su jedina usta večito zauzeta izgovaranjem ljubavi? -Miroslav Mika Antić
jer-ime-ljubiti-svet-ako-su-jedina-usta-veito-zauzeta-izgovaranjem-ljubavi
Ko u ljubavi očekuje samo sreću, taj nema pojma o ljubavi. -Pearl S. Buck
ko-u-ljubavi-oekuje-samo-sreu-taj-nema-pojma-o-ljubavi
Čovjek ne može doći do samoostvarenja, ako je usredotočen samo na sebe. Samoostvarenje je tek posljedica ljubavi prema bližnjemu. -Viktor Frankl
ovjek-ne-moe-doi-do-samoostvarenja-ako-usredoto-samo-na-sebe-samoostvarenje-tek-posljedica-ljubavi-prema-blinjemu