Ako uvek govoriš što misliš, ne očekuj da ćeš uvek i čuti što želiš.


ako-uvek-govori-to-misli-ne-oekuj-da-e-uvek-i-uti-to-eli
malkolm forbsakouvekgovoritomislineočekujdaćečutiželiako uvekuvek govorišgovoriš štošto mislišne očekujočekuj dada ćešćeš uvekuvek ii čutičuti štošto želišako uvek govorišuvek govoriš štogovoriš što mislišne očekuj daočekuj da ćešda ćeš uvekćeš uvek iuvek i čutii čuti štočuti što želišako uvek govoriš štouvek govoriš što mislišne očekuj da ćešočekuj da ćeš uvekda ćeš uvek ićeš uvek i čutiuvek i čuti štoi čuti što želišako uvek govoriš što mislišne očekuj da ćeš uvekočekuj da ćeš uvek ida ćeš uvek i čutićeš uvek i čuti štouvek i čuti što želiš

TRI JEDNOSTAVNA ŽIVOTNA PRAVILA – 1. Ako ne kreneš za onim što želiš, nikad to nećeš imati. 2. Ako ne pitaš, odgovor će uvek biti Ne. 3. Ako se ne ...
tri-jednostavna-ivotna-pravila-1-ako-ne-krene-za-onim-to-eli-nikad-to-nee-imati-2-ako-ne-pita-odgovor-e-uvek-biti-ne-3-ako-se-ne
I uvek ostaje ona osoba koje ćeš ostati željan celog života i onaj strah dok brojiš pobede i poraze. Nekim pričama o ljubavi, uvek fale poslednje stranice. -Đorđe Balašević
i-uvek-ostaje-ona-osoba-koje-e-ostati-eljan-celog-ivota-i-onaj-strah-dok-broji-pobede-i-poraze-nekim-priama-o-ljubavi-uvek-fale-poslednje-stranice
Uvek radi dok si trezan ono što govoriš da ćeš uraditi dok si pijan. To će te naučiti da držiš jezik zavezanim! -Ernest Hemingvej
uvek-radi-dok-trezan-ono-to-govori-da-e-uraditi-dok-pijan-to-e-te-nauiti-da-dri-jezik-zavezanim