Ako vam ne ide škola - udajte se. Ako ne možete naći posao - rodite dete. Manji problemi se uspešno rešavaju većim.


ako-vam-ne-ide-kola-udajte-se-ako-ne-moete-nai-posao-rodite-dete-manji-problemi-se-uspeno-reavaju-veim
duško radovićakovamneidekolaudajtesemožetenaćiposaoroditedetemanjiproblemiseuspenoreavajuvećimako vamvam nene ideide školaškolaudajteudajte seako nene možetemožete naćinaći posaoposaoroditerodite detemanji problemiproblemi sese uspešnouspešno rešavajurešavaju većimako vam nevam ne idene ide školaide školaudajte seako ne možetene možete naćimožete naći posaonaći posaorodite detemanji problemi seproblemi se uspešnose uspešno rešavajuuspešno rešavaju većimako vam ne idevam ne ide školane ide školaako ne možete naćine možete naći posaomožete naći posaomanji problemi se uspešnoproblemi se uspešno rešavajuse uspešno rešavaju većimako vam ne ide školavam ne ide školaako ne možete naći posaone možete naći posaomanji problemi se uspešno rešavajuproblemi se uspešno rešavaju većim

Ako možete nemojte voleti one koji vas ne vole. Ako to ne možete, volite ih samo malo. Ako ni to ne možete, volite ih mnogo ali kratko.
ako-moete-nemojte-voleti-one-koji-vas-ne-vole-ako-to-ne-moete-volite-ih-samo-malo-ako-to-ne-moete-volite-ih-mnogo-ali-kratko
Ja ne verujem u pesimizam. Ako nešto ne ide onako kako mi želimo, idi napred. Ako misliš da će padati kiša, padaće. -Klint Istvud
ja-ne-verujem-u-pesimizam-ako-neto-ne-ide-onako-kako-mi-elimo-idi-napred-ako-misli-da-e-padati-kia-padae
Ako u Srbiji sretnete čoveka koji nosi košulju preko pantalona, možete se u njega pouzdati. To je čestita i poštena ljudina. Ako, međutim, košulju upasuje u pantalone, on postaje lopuža. -Oto fon Bizmark
ako-u-srbiji-sretnete-oveka-koji-nosi-koulju-preko-pantalona-moete-se-u-njega-pouzdati-to-estita-i-potena-ljudina-ako-meutim-koulju-upasuje-u