Ako varaš u znanju i loše prođeš, onda ne krivi druge već sebe što nisi učio.


ako-vara-u-znanju-i-loe-proe-onda-ne-krivi-druge-ve-sebe-to-nisi-uio
poslovice korisnikaakovaraznanjuloeprođeondanekrividrugevećsebetonisiučioako varašvaraš uu znanjuznanju ii lošeloše prođešonda nene krivikrivi drugedruge većveć sebesebe štošto nisinisi učioako varaš uvaraš u znanjuu znanju iznanju i lošei loše prođešonda ne krivine krivi drugekrivi druge većdruge već sebeveć sebe štosebe što nisišto nisi učioako varaš u znanjuvaraš u znanju iu znanju i lošeznanju i loše prođešonda ne krivi drugene krivi druge većkrivi druge već sebedruge već sebe štoveć sebe što nisisebe što nisi učioako varaš u znanju ivaraš u znanju i lošeu znanju i loše prođešonda ne krivi druge većne krivi druge već sebekrivi druge već sebe štodruge već sebe što nisiveć sebe što nisi učio

Ako pri svakoj prijateljskoj usluzi odmah na zahvalnost misliš, onda nisi darovao, već prodao. -Fjodor Dostojevski
ako-pri-svakoj-prijateljskoj-usluzi-odmah-na-zahvalnost-misli-onda-nisi-darovao-ve-prodao
Ako pri svakoj prijateljskoj usluzi odmah misliš na zahvalnost, onda nisi davao, već prodavao. -Fjodor Mihajlovič Dostojevski
ako-pri-svakoj-prijateljskoj-usluzi-odmah-misli-na-zahvalnost-onda-nisi-davao-ve-prodavao
Ako stvarno mislim da je loše, onda kažem da je loše - bilo da je muškarac, žena, dete, pas. Žene su toliko osetljive da misle da su posebne. To je njihov problem. -Čarls Bukovski
ako-stvarno-mislim-da-loe-onda-kaem-da-loe-bilo-da-mukarac-ena-dete-ene-su-toliko-osetljive-da-misle-da-su-posebne-to-njihov-problem
Slikanje je najiskrenija umetnost u kojoj nema mogućnosti da varaš. Ili je dobro ili je loše. -Salvador Dali
slikanje-najiskrenija-umetnost-u-kojoj-nema-mogunosti-da-vara-ili-dobro-ili-loe
Prijateljstvo nije nešto što učiš u školi. Međutim, ukoliko nisi naučio šta prijateljstvo znači, onda stvarno nisi ništa naučio. -Muhamed Ali
prijateljstvo-nije-neto-to-ui-u-koli-meutim-ukoliko-nisi-nauio-prijateljstvo-znai-onda-stvarno-nisi-nauio
Ako te ikad izgubim, obećaj mi jedno. Nećeš se dati nekom šarlatanu što te ne zaslužuje. Pogotovo ne radi to meni u inat. Ako već poželiš terati inat, onda meni u inat budi srećna. -Đorđe Balašević
ako-te-ikad-izgubim-obeaj-mi-jedno-nee-se-dati-nekom-arlatanu-to-te-ne-zasluuje-pogotovo-ne-radi-to-meni-u-inat-ako-ve-poeli-terati-inat-onda-meni-u