Ako vas žena pobeđuje u tenisu, promenite sport. Ako vas žena pobeđuje u boksu, promenite ženu.


ako-vas-ena-pobeuje-u-tenisu-promenite-sport-ako-vas-ena-pobeuje-u-boksu-promenite-enu
muhamed aliakovasženapobeđujetenisupromenitesportboksuženuako vasvas ženažena pobeđujepobeđuje uu tenisupromenite sportako vasvas ženažena pobeđujepobeđuje uu boksupromenite ženuako vas ženavas žena pobeđuježena pobeđuje upobeđuje u tenisuako vas ženavas žena pobeđuježena pobeđuje upobeđuje u boksuako vas žena pobeđujevas žena pobeđuje užena pobeđuje u tenisuako vas žena pobeđujevas žena pobeđuje užena pobeđuje u boksuako vas žena pobeđuje uvas žena pobeđuje u tenisuako vas žena pobeđuje uvas žena pobeđuje u boksu

Ne možete da preko noći promenite odredište, ali možete da promenite pravac. -Džim Ron
ne-moete-da-preko-noi-promenite-odredite-ali-moete-da-promenite-pravac
Ako činjenice ne odgovaraju teoriji, promenite činjenice. -Albert Ajnstajn
ako-injenice-ne-odgovaraju-teoriji-promenite-injenice
Ako možete nemojte voleti one koji vas ne vole. Ako to ne možete, volite ih samo malo. Ako ni to ne možete, volite ih mnogo ali kratko.
ako-moete-nemojte-voleti-one-koji-vas-ne-vole-ako-to-ne-moete-volite-ih-samo-malo-ako-to-ne-moete-volite-ih-mnogo-ali-kratko
Ništa ne upropasti ljubav koliko muškarčeva preterana dobrota: da vas žena voli ženski, morate sa njom postupati muški. -Jovan Dučić
ni-ne-upropasti-ljubav-koliko-mukareva-preterana-dobrota-da-vas-ena-voli-enski-morate-njom-postupati-muki