Ako večno čekaš pravi trenutak nikada ništa nećeš započeti.


ako-veno-eka-pravi-trenutak-nikada-nee-zapoeti
ivan turgenjevakovečnočekapravitrenutaknikadanitanećezapočetiako večnovečno čekaščekaš pravipravi trenutaktrenutak nikadanikada ništaništa nećešnećeš započetiako večno čekašvečno čekaš pravičekaš pravi trenutakpravi trenutak nikadatrenutak nikada ništanikada ništa nećešništa nećeš započetiako večno čekaš pravivečno čekaš pravi trenutakčekaš pravi trenutak nikadapravi trenutak nikada ništatrenutak nikada ništa nećešnikada ništa nećeš započetiako večno čekaš pravi trenutakvečno čekaš pravi trenutak nikadačekaš pravi trenutak nikada ništapravi trenutak nikada ništa nećeštrenutak nikada ništa nećeš započeti

Ne čekajte. Ionako nikada neće doći pravi trenutak. -Napoleon Hil
ne-ekajte-ionako-nikada-nee-doi-pravi-trenutak
Budi zahvalan na onome što imaš – imaćeš još više. Ako se skoncentrišeš samo na ono što nemaš – nikada, ali nikada, nećeš imati dovoljno. -Opra Vinfri
budi-zahvalan-na-onome-to-ima-imae-jo-vie-ako-se-skoncentrie-samo-na-ono-to-nema-nikada-ali-nikada-nee-imati-dovoljno
Ako si se uputio prema cilju i putem počeo zastajkivati da kamenjem gađaš svakog psa koji laje na tebe, nikada nećeš stići na cilj. -Fjodor Mihajlovič Dostojevski
ako-se-uputio-prema-cilju-i-putem-poeo-zastajkivati-da-kamenjem-gaa-svakog-psa-koji-laje-na-tebe-nikada-nee-stii-na-cilj
Ako si se uputio prema cilju i putem počeo zastajkivati da kamenjem gadjaš svakog psa koji laje na tebe, nikada nećeš stići na cilj. -Fjodor Dostojevski
ako-se-uputio-prema-cilju-i-putem-poeo-zastajkivati-da-kamenjem-gadja-svakog-psa-koji-laje-na-tebe-nikada-nee-stii-na-cilj