Ako vodimo računa o minutima, godine će brinuti same o sebi.


ako-vodimo-rauna-o-minutima-godine-e-brinuti-same-o-sebi
bendžamin frenklinakovodimoračunaminutimagodinećebrinutisamesebiako vodimovodimo računaračuna oo minutimagodine ćeće brinutibrinuti samesame oo sebiako vodimo računavodimo računa oračuna o minutimagodine će brinutiće brinuti samebrinuti same osame o sebiako vodimo računa ovodimo računa o minutimagodine će brinuti sameće brinuti same obrinuti same o sebiako vodimo računa o minutimagodine će brinuti same oće brinuti same o sebi

Šta su današnja deca? Neodoljivi monstrumi, koji s dve godine tapkaju po tabletu i puštaju sebi spotove, crtaće i muziku. -Aleksandar Tijanić
su-dananja-deca-neodoljivi-monstrumi-koji-s-dve-godine-tapkaju-po-tabletu-i-putaju-sebi-spotove-crtae-i-muziku
Niko nije hteo da me sluša. I to me je mučilo. Sad, kad sam zašao u godine, svi traže od mene da im govorim o sebi. A ja ne mogu reči da kažem. I to me muči. -Ivo Andrić
niko-nije-hteo-da-me-slua-i-to-me-muilo-sad-kad-sam-zaao-u-godine-svi-trae-od-mene-da-im-govorim-o-sebi-a-ja-ne-mogu-rei-da-kaem-i-to-me-mui
U životu su najgore one parnice koje vodimo sami sa sobom. -Onore de Balzak
u-ivotu-su-najgore-one-parnice-koje-vodimo-sami-sobom
Čovek se treba više brinuti za dušu nego za telo. -Demokrit
ovek-se-treba-vie-brinuti-za-u-nego-za-telo
Ako u sebi imas lepotu, izvan sebe ces videti lepotu, jer izvan sebe vidimo samo ono sto u sebi imamo.
ako-u-sebi-imas-lepotu-izvan-sebe-videti-lepotu-jer-izvan-sebe-vidimo-samo-ono-sto-u-sebi-imamo