Ako započnemo svadju izmedju prošlosti i sadašnjosti, uvidećemo da smo izgubili budućnost.


ako-zaponemo-svadju-izmedju-prolosti-i-sadanjosti-uvideemo-da-smo-izgubili-budunost
vinston Čerčilakozapočnemosvadjuizmedjuprolostisadanjostiuvidećemodasmoizgubilibudućnostako započnemozapočnemo svadjusvadju izmedjuizmedju prošlostiprošlosti ii sadašnjostiuvidećemo dada smosmo izgubiliizgubili budućnostako započnemo svadjuzapočnemo svadju izmedjusvadju izmedju prošlostiizmedju prošlosti iprošlosti i sadašnjostiuvidećemo da smoda smo izgubilismo izgubili budućnostako započnemo svadju izmedjuzapočnemo svadju izmedju prošlostisvadju izmedju prošlosti iizmedju prošlosti i sadašnjostiuvidećemo da smo izgubilida smo izgubili budućnostako započnemo svadju izmedju prošlostizapočnemo svadju izmedju prošlosti isvadju izmedju prošlosti i sadašnjostiuvidećemo da smo izgubili budućnost

Zemlja koju zlostavljamo i živa bića koja ubijamo na kraju se osvećuju; jer iskorištavajući ih u sadašnjosti ugrožavamo svoju budućnost. -Marya Mannes
zemlja-koju-zlostavljamo-i-iva-bia-koja-ubijamo-na-kraju-se-osveuju-jer-iskoritavajui-ih-u-sadanjosti-ugroavamo-svoju-budunost
Ne postoji ništa važnije od obrazovanja. Tu je ulog najveći. Naša budućnost zavisi od kvalitetnog obrazovanja u sadašnjosti. -Arnold Švarceneger
ne-postoji-vanije-od-obrazovanja-tu-ulog-najvei-naa-budunost-zavisi-od-kvalitetnog-obrazovanja-u-sadanjosti
Avaj, tugo golema, nešto se desilo sa nama, nešto se grdno desilo s nama, smanjili smo se a nismo to ni primjetili. Kad smo se to izgubili, kad smo to dopustili? -Meša Selimović
avaj-tugo-golema-neto-se-desilo-nama-neto-se-grdno-desilo-s-nama-smanjili-smo-se-a-nismo-to-primjetili-kad-smo-se-to-izgubili-kad-smo-to-dopustili