Ako zatvorite vrata svim manama i istina će ostati napolju.


ako-zatvorite-vrata-svim-manama-i-istina-e-ostati-napolju
rabindranat tagorakozatvoritevratasvimmanamaistinaćeostatinapoljuako zatvoritezatvorite vratavrata svimsvim manamamanama ii istinaistina ćeće ostatiostati napoljuako zatvorite vratazatvorite vrata svimvrata svim manamasvim manama imanama i istinai istina ćeistina će ostatiće ostati napoljuako zatvorite vrata svimzatvorite vrata svim manamavrata svim manama isvim manama i istinamanama i istina ćei istina će ostatiistina će ostati napoljuako zatvorite vrata svim manamazatvorite vrata svim manama ivrata svim manama i istinasvim manama i istina ćemanama i istina će ostatii istina će ostati napolju

Ako zatvorite vrata svim manama i istina će ostati vani.Popovi vam nisu bili niti jesu crkveni ljudi, već vatreni rodoljubi sa svim vrlinama i manama vašeg naroda.Ako to još uvek niste našli, nastavite da tražite. Nemojte se zadovoljiti. Kao što je to slučaj sa svim stvarima srca, znaćete kada to pronađete. Kao i u svim sjajnim vezama, s’ godinama postaje sve bolje i bolje.Ako to još uvek niste našli, nastavite da tražite.  Nemojte se zadovoljiti.  Kao što je to slučaj sa svim stvarima srca, znaćete kada to pronađete.  Kao i u svim sjajnim vezama, s’ godinama postaje sve bolje i bolje.Ako je idealna, neće biti laka. Ako je laka, neće biti idealna. Ako je zaslužuješ, nećeš odustati. Ako odustaneš, ne zaslužuješ je. Prava istina je, svaka će te povrediti, tvoje je samo da nađeš onu zbog koje vredi da se pati.Velika istina je istina čiji opozit je takođe istina.