Ako znaš da su ti krila kratka, ne leti daleko i visoko.


ako-zna-da-su-ti-krila-kratka-ne-leti-daleko-i-visoko
kineske posloviceakoznadasutikrilakratkaneletidalekovisokoako znašznaš dada susu titi krilakrila kratkane letileti dalekodaleko ii visokoako znaš daznaš da suda su tisu ti krilati krila kratkane leti dalekoleti daleko idaleko i visokoako znaš da suznaš da su tida su ti krilasu ti krila kratkane leti daleko ileti daleko i visokoako znaš da su tiznaš da su ti krilada su ti krila kratkane leti daleko i visoko

Ko može da pliva, a želi da leti, doživeće da neće moći ni da pliva ni da leti.
ko-moe-da-pliva-a-eli-da-leti-doivee-da-nee-moi-da-pliva-da-leti
Kada je neko daleko od tebe, najgore je što ne znaš da li mu nedostaješ ili te zaboravlja…
kada-neko-daleko-od-tebe-najgore-to-ne-zna-da-li-mu-nedostaje-ili-te-zaboravlja
Ako mi život krila skrati, i sneg u oku počne da veje, znam, bar se neću pokajati što sam umeo da se smejem. -Miroslav Mika Antić
ako-mi-ivot-krila-skrati-i-sneg-u-oku-pone-da-veje-znam-bar-se-neu-pokajati-to-sam-umeo-da-se-smejem