Ako znamo da smo načinili zlo, a odbijemo to da priznamo, krivi smo dvostruko.


ako-znamo-da-smo-nainili-zlo-a-odbijemo-to-da-priznamo-krivi-smo-dvostruko
kineske posloviceakoznamodasmonačinilizloodbijemotopriznamokrividvostrukoako znamoznamo dada smosmo načinilinačinili zloda priznamokrivi smosmo dvostrukoako znamo daznamo da smoda smo načinilismo načinili zloodbijemo to dakrivi smo dvostrukoako znamo da smoznamo da smo načinilida smo načinili zloa odbijemo to daodbijemo to da priznamoako znamo da smo načiniliznamo da smo načinili zloa odbijemo to da priznamo

Ako i znamo gde smo se rodili, ne znamo gde ćemo umreti.Životinje, koje smo načinili našim robovima, ne volimo da smatramo nama jednakim.Ukoliko znamo da su naši ljudi spremni za napad, ali ne znamo da li je neprijatelj otvoren za napad – samo smo napola spremni za borbu.Zabavljali smo se kratko i kad smo bili zajedno, kao tih meseci, samo smo se grlili i ljubili, kao pijani Rusi. Definitivno me promenila, istina je.Avaj, tugo golema, nešto se desilo sa nama, nešto se grdno desilo s nama, smanjili smo se a nismo to ni primjetili. Kad smo se to izgubili, kad smo to dopustili?Svi mi putujemo snovima. Svi smo putnici na autoputu života. Skitnice na kolovozu čežnje. Beskućnici u domu ljubavi. Borci u ratu tuge. Izgubljeni tražimo. Neshvaćeni shvatamo. Nevoljeni volimo. Nesigurni se nadamo. I svi smo isti. I svi smo razliciti.