Ali i kad ćutim ja govorim u sebi, a ono što kažem glasno samo je krnjatak od toga.


ali-i-kad-utim-ja-govorim-u-sebi-a-ono-to-kaem-glasno-samo-krnjatak-od-toga
matija bećkovićalikadćutimjagovorimsebionotokažemglasnosamokrnjatakodtogaali ii kadkad ćutimćutim jaja govorimgovorim uu sebiono štošto kažemkažem glasnoglasno samosamo jeje krnjatakkrnjatak odod togaali i kadi kad ćutimkad ćutim jaćutim ja govorimja govorim ugovorim u sebia ono štoono što kažemšto kažem glasnokažem glasno samoglasno samo jesamo je krnjatakje krnjatak odkrnjatak od togaali i kad ćutimi kad ćutim jakad ćutim ja govorimćutim ja govorim uja govorim u sebia ono što kažemono što kažem glasnošto kažem glasno samokažem glasno samo jeglasno samo je krnjataksamo je krnjatak odje krnjatak od togaali i kad ćutim jai kad ćutim ja govorimkad ćutim ja govorim ućutim ja govorim u sebia ono što kažem glasnoono što kažem glasno samošto kažem glasno samo jekažem glasno samo je krnjatakglasno samo je krnjatak odsamo je krnjatak od toga

Ponovo imam potrebu da ćutim. Jer ono što najlepše umem da kažem više me ne zanima. -Matija Bećković
ponovo-imam-potrebu-da-utim-jer-ono-to-najlepe-umem-da-kaem-vie-me-ne-zanima
Niko nije hteo da me sluša. I to me je mučilo. Sad, kad sam zašao u godine, svi traže od mene da im govorim o sebi. A ja ne mogu reči da kažem. I to me muči. -Ivo Andrić
niko-nije-hteo-da-me-slua-i-to-me-muilo-sad-kad-sam-zaao-u-godine-svi-trae-od-mene-da-im-govorim-o-sebi-a-ja-ne-mogu-rei-da-kaem-i-to-me-mui
Je l’ možeš samo da legneš pored mene i zagrliš me? Staviš ruke oko mog struka i privučeš me bliže sebi i tražiš da ti kažem sve? I da slušaš? Ali ...
je-l-moe-samo-da-legne-pored-mene-i-zagrli-me-stavi-ruke-oko-mog-struka-i-privue-me-blie-sebi-i-trai-da-ti-kaem-sve-i-da-slua-ali