Ali ipak uz mene se može, mada je neobično. Sa mnom je opasno ići, ja se nikad ne umaram.


ali-ipak-uz-mene-se-moe-mada-neobino-sa-mnom-opasno-ii-ja-se-nikad-ne-umaram
miroslav mika antićaliipakuzmenesemožemadaneobičnomnomopasnoićijanikadneumaramali ipakipak uzuz menemene sese možemada jeje neobičnosa mnommnom jeje opasnoopasno ićija sese nikadnikad nene umaramali ipak uzipak uz meneuz mene semene se možemada je neobičnosa mnom jemnom je opasnoje opasno ićija se nikadse nikad nenikad ne umaramali ipak uz meneipak uz mene seuz mene se možesa mnom je opasnomnom je opasno ićija se nikad nese nikad ne umaramali ipak uz mene seipak uz mene se možesa mnom je opasno ićija se nikad ne umaram

Sve neobično, sve kako ne treba. Ali nisam ja birao prilike, nisu ni prilike mene: susreli smo se, kao ptica i oluja. -Meša Selimović
sve-neobino-sve-kako-ne-treba-ali-nisam-ja-birao-prilike-nisu-prilike-mene-susreli-smo-se-kao-ptica-i-oluja
Ne kradi mi sebe od mene, budalo glupa. Postaćeš međuvreme i ostaćeš zauvek sa mnom bez mene.
ne-kradi-mi-sebe-od-mene-budalo-glupa-postae-meuvreme-i-ostae-zauvek-mnom-bez-mene
Mnogo ljudi želi da se vozi limuzinom, ali ono što stvarno želim jeste da imam nekoga ko će ići sa mnom autobusom kada se limuzina pokvari. -Opra Vinfri
mnogo-ljudi-eli-da-se-vozi-limuzinom-ali-ono-to-stvarno-elim-jeste-da-imam-nekoga-ko-e-ii-mnom-autobusom-kada-se-limuzina-pokvari
Ne mogu biti tu za nju, a uvek ću očekivati da on bude tu za mene. Ne mogu kad joj bude najteže doći i zagrliti je, mada znam da ona mene bi. -Đorđe Balašević
ne-mogu-biti-za-nju-a-uvek-u-oekivati-da-on-bude-za-mene-ne-mogu-kad-joj-bude-najtee-doi-i-zagrliti-mada-znam-da-ona-mene-bi
Volim ovog čoveka koji je preda mnom, jer ga ne posedujem kao ni on mene. -Paulo Koeljo
volim-ovog-oveka-koji-preda-mnom-jer-ga-ne-posedujem-kao-on-mene