Ali opet sam se setila realnosti, koja mi je govorila da ne zaboravim da moj san ostavim netaknutim, i da ne padnem u zamke sudbine.


ali-opet-sam-se-setila-realnosti-koja-mi-govorila-da-ne-zaboravim-da-moj-san-ostavim-netaknutim-i-da-ne-padnem-u-zamke-sudbine
paulo koeljoaliopetsamsesetilarealnostikojamigovoriladanezaboravimmojsanostavimnetaknutimpadnemzamkesudbineali opetopet samsam sese setilasetila realnostikoja mimi jeje govorilagovorila dada nene zaboravimzaboravim dada mojmoj sansan ostavimostavim netaknutimi dada nene padnempadnem uu zamkezamke sudbineali opet samopet sam sesam se setilase setila realnostikoja mi jemi je govorilaje govorila dagovorila da neda ne zaboravimne zaboravim dazaboravim da mojda moj sanmoj san ostavimsan ostavim netaknutimi da neda ne padnemne padnem upadnem u zamkeu zamke sudbineali opet sam seopet sam se setilasam se setila realnostikoja mi je govorilami je govorila daje govorila da negovorila da ne zaboravimda ne zaboravim dane zaboravim da mojzaboravim da moj sanda moj san ostavimmoj san ostavim netaknutimi da ne padnemda ne padnem une padnem u zamkepadnem u zamke sudbineali opet sam se setilaopet sam se setila realnostikoja mi je govorila dami je govorila da neje govorila da ne zaboravimgovorila da ne zaboravim dada ne zaboravim da mojne zaboravim da moj sanzaboravim da moj san ostavimda moj san ostavim netaknutimi da ne padnem uda ne padnem u zamkene padnem u zamke sudbine

Ali opet sam se sjetila realnosti, koja mi je govorila da ne zaboravim da moj san ostavim netaknutim, i da ne padnem u zamke sudbine. -Paulo Koeljo
ali-opet-sam-se-sjetila-realnosti-koja-mi-govorila-da-ne-zaboravim-da-moj-san-ostavim-netaknutim-i-da-ne-padnem-u-zamke-sudbine
Nikad je nisam prevario, nasmejao sam je za tri života, poklonio sam joj lančić sa malom zlatnom gitarom. Ali, nisam je voleo, neka mi Bog oprosti. A ipak, govorila je da sam njeno sve. -Đorđe Balašević
nikad-nisam-prevario-nasmejao-sam-za-tri-ivota-poklonio-sam-joj-lani-malom-zlatnom-gitarom-ali-nisam-voleo-neka-mi-bog-oprosti-a-ipak-govorila-da
U stomaku se opet rađaju leptiri… Da li popiti neki otrov realnosti, pilulu lošeg iskustva ili pustiti da se razmnožavaju ?
u-stomaku-se-opet-raaju-leptiri-da-li-popiti-neki-otrov-realnosti-pilulu-loeg-iskustva-ili-pustiti-da-se-razmnoavaju