Aliena mala utile exemolum – Tuđa nesreća koristan je primjer.


aliena-mala-utile-exemolum-tua-nesrea-koristan-primjer
latinske poslovicealienamalautileexemolumtuđanesrećakoristanprimjeraliena malamala utileutile exemolumexemolum –– tuđatuđa nesrećanesreća koristankoristan jeje primjeraliena mala utilemala utile exemolumutile exemolum –exemolum – tuđa– tuđa nesrećatuđa nesreća koristannesreća koristan jekoristan je primjeraliena mala utile exemolummala utile exemolum –utile exemolum – tuđaexemolum – tuđa nesreća– tuđa nesreća koristantuđa nesreća koristan jenesreća koristan je primjeraliena mala utile exemolum –mala utile exemolum – tuđautile exemolum – tuđa nesrećaexemolum – tuđa nesreća koristan– tuđa nesreća koristan jetuđa nesreća koristan je primjer

Aliena ne cures – Ne brini se za tuđe stvari (počisti pred svojim vratima).Pa ipak, nije nesreća, što me se ona ne seća, ma kakvi, nesreća je što se ja nje sećam.Nije to nesreća što je na vrata ušla, već je nesreća to što sa vrata ne odlazi.Okolo kere, pa na mala vrata!Nijedna nesreća ne dolazi sama.Gde velika zvona zvone,tu se mala ne čuju.