Aliud voluit, aliud dixit – Jedno je htio, a drugo je govorio (zabluda).


aliud-voluit-aliud-dixit-jedno-htio-a-drugo-govorio-zabluda
latinske poslovicealiudvoluitaliuddixitjednohtiodrugogovoriozabludaaliud voluitaliud dixitdixit –– jednojedno jeje htiodrugo jeje govoriogovorio (zabluda)aliud dixit –dixit – jedno– jedno jejedno je htioa drugo jedrugo je govorioje govorio (zabluda)aliud dixit – jednodixit – jedno je– jedno je htioa drugo je govoriodrugo je govorio (zabluda)aliud dixit – jedno jedixit – jedno je htioa drugo je govorio (zabluda)

Jedno drobi drugo kuša.Niko ne može imati dva lica. Jedno za sebe, drugo za druge, a da se na kraju ne upita: Koje je pravo?Ponekad je život čovjeku toliko bijedan da on svoj porok, htio - ne htio, mora posmatrati kao nešto dobro, neki izvor života. Može se reći da su ljudi često poročni iz dosade.Nisam htio ni jesti, ni piti, odbio sam kad me nudila, htio sam biti drugačiji od ostalih, zato sam bio isti.Jedno je kad čezneš za nekim ko je daleko, a sasvim drugo kad čezneš za nekim ko je kraj tebe.Ono što je istina u jednom vremenu, u drugom je zabluda.