Alkohol je možda čovjekov najveći neprijatelj, ali Biblija kaže:


alkohol-moda-ovjekov-najvei-neprijatelj-ali-biblija-kae-voli-svoga-neprijatelja
frenk sinatraalkoholmoždačovjekovnajvećineprijateljalibiblijakaževolisvoganeprijateljaalkohol jeje moždamožda čovjekovčovjekov najvećinajveći neprijateljali biblijabiblija kaževoli svogasvoga neprijateljaalkohol je moždaje možda čovjekovmožda čovjekov najvećičovjekov najveći neprijateljali biblija kaževoli svoga neprijateljaalkohol je možda čovjekovje možda čovjekov najvećimožda čovjekov najveći neprijateljalkohol je možda čovjekov najvećije možda čovjekov najveći neprijatelj

Alkohol je možda čovjekov najveći neprijatelj, ali Biblija kaže: Voli svoga neprijatelja.Alkohol je možda čovekov najgori neprijatelj, ali biblija kaže da volimo svoje neprijatelje.Kažu da je knjiga najveći čovjekov prijatelj, a to isto tvrde i za psa. Što se već jedanput ne odluče ko je najveći prijatelj pa da kupim psa, ili knjigu?Najbolji neprijatelj protiv neprijatelja je drugi neprijatelj.Biblija i Crkva su oduvek bile najveći kamen spoticanja na putu emancipacije žena.Čovek je često sam sebi najveći neprijatelj.