Ambicija je zapravo pohlepa za moći.


ambicija-zapravo-pohlepa-za-moi
charles caleb coltonambicijazapravopohlepazamoćiambicija jeje zapravozapravo pohlepapohlepa zaza moćiambicija je zapravoje zapravo pohlepazapravo pohlepa zapohlepa za moćiambicija je zapravo pohlepaje zapravo pohlepa zazapravo pohlepa za moćiambicija je zapravo pohlepa zaje zapravo pohlepa za moći

Onaj čijim je srcem ovladala pohlepa, beskrajno je siromašan, makar bio i bogat, -Japanska poslovica
onaj-ijim-srcem-ovladala-pohlepa-beskrajno-siromaan-makar-bio-i-bogat
Naše naučne moći su nadmašile naše duhovne moći. Sada imamo navođene projektile i zalutale ljude. -Martin Luter King
nae-naune-moi-su-nadmaile-nae-duhovne-moi-sada-imamo-navoene-projektile-i-zalutale-ljude
Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće. -Artur Šopenhauer
kao-to-ljubav-prema-ivotu-zapravo-samo-strah-od-smrti-tako-i-drutvenost-ljudi-zapravo-nije-direktna-ona-se-naime-ne-zasniva-na-ljubavi-prema-drutvu