Amerika je greška… džinovska greška.


amerika-greka-dinovska-greka
sigmund frojdamerikagreka…džinovskagrekaamerika jeje greška…greška… džinovskadžinovska greškaamerika je greška…je greška… džinovskagreška… džinovska greškaamerika je greška… džinovskaje greška… džinovska greškaamerika je greška… džinovska greška

Subotom se svaka greška prašta :)))
subotom-se-svaka-greka-pra
Neuspeh je samo greška u proceni, ponavljana iz dana u dan. -Džim Ron
neuspeh-samo-greka-u-proceni-ponavljana-iz-dana-u-dan