Amerika je greška... džinovska greška.


amerika-greka-dinovska-greka
sigmund frojdamerikagrekadžinovskagrekaamerika jeje greškagreška džinovskadžinovska greškaamerika je greškaje greška džinovskagreška džinovska greškaamerika je greška džinovskaje greška džinovska greškaamerika je greška džinovska greška

Subotom se svaka greška prašta :)))
subotom-se-svaka-greka-pra
Neuspeh je samo greška u proceni, ponavljana iz dana u dan. -Džim Ron
neuspeh-samo-greka-u-proceni-ponavljana-iz-dana-u-dan