Amerikanci ne razumeju da naša zemlja nije samo Kuba; naša zemlja je celokupno čovečanstvo.


amerikanci-ne-razumeju-da-naa-zemlja-nije-samo-kuba-naa-zemlja-celokupno-oveanstvo
fidel kastroamerikancinerazumejudanaazemljanijesamokubacelokupnočovečanstvoamerikanci nene razumejurazumeju dada našanaša zemljazemlja nijenije samosamo kubanaša zemljazemlja jeje celokupnocelokupno čovečanstvoamerikanci ne razumejune razumeju darazumeju da našada naša zemljanaša zemlja nijezemlja nije samonije samo kubanaša zemlja jezemlja je celokupnoje celokupno čovečanstvoamerikanci ne razumeju dane razumeju da našarazumeju da naša zemljada naša zemlja nijenaša zemlja nije samozemlja nije samo kubanaša zemlja je celokupnozemlja je celokupno čovečanstvoamerikanci ne razumeju da našane razumeju da naša zemljarazumeju da naša zemlja nijeda naša zemlja nije samonaša zemlja nije samo kubanaša zemlja je celokupno čovečanstvo

Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok. -Jovan Dučić
za-svaku-nau-nesreu-kriva-ili-naa-lakoumnost-ili-naa-gordost-ili-naa-glupost-ili-na-porok
Ni Bog nam nije verovao tih dana. Ni priroda. Ni ljudi. Verovala je samo naša ogromna ljubav. Verovala je samo tvoja ruka u mojoj ruci. -Miroslav Mika Antić
ni-bog-nam-nije-verovao-tih-dana-ni-priroda-ni-ljudi-verovala-samo-naa-ogromna-ljubav-verovala-samo-tvoja-ruka-u-mojoj-ruci