Američki majmun, kada bi se opio od rakije, više nikada je ne bi ni pipnuo, što ga čini znatno mudrijim od većine ljudi.


ameriki-majmun-kada-bi-se-opio-od-rakije-vie-nikada-ne-bi-pipnuo-to-ga-ini-znatno-mudrijim-od-veine-ljudi
Čarls darvinameričkimajmunkadabiseopioodrakijevienikadanepipnuotogačiniznatnomudrijimvećineljudiamerički majmunkada bibi sese opioopio odod rakijeviše nikadanikada jeje nene bibi nini pipnuošto gaga činičini znatnoznatno mudrijimmudrijim odod većinevećine ljudikada bi sebi se opiose opio odopio od rakijeviše nikada jenikada je neje ne bine bi nibi ni pipnuošto ga činiga čini znatnočini znatno mudrijimznatno mudrijim odmudrijim od većineod većine ljudikada bi se opiobi se opio odse opio od rakijeviše nikada je nenikada je ne bije ne bi nine bi ni pipnuošto ga čini znatnoga čini znatno mudrijimčini znatno mudrijim odznatno mudrijim od većinemudrijim od većine ljudikada bi se opio odbi se opio od rakijeviše nikada je ne binikada je ne bi nije ne bi ni pipnuošto ga čini znatno mudrijimga čini znatno mudrijim odčini znatno mudrijim od većineznatno mudrijim od većine ljudi

Budi zahvalan na onome što imaš – imaćeš još više. Ako se skoncentrišeš samo na ono što nemaš – nikada, ali nikada, nećeš imati dovoljno. -Opra Vinfri
budi-zahvalan-na-onome-to-ima-imae-jo-vie-ako-se-skoncentrie-samo-na-ono-to-nema-nikada-ali-nikada-nee-imati-dovoljno
Zato sam mogla da ga volim svom svojom energijom, da te noći imam ono što nikada ranije nisam imala i što, najverovatnije , nikada više neću imati. -Paulo Koeljo
zato-sam-mogla-da-ga-volim-svom-svojom-energijom-da-te-noi-imam-ono-to-nikada-ranije-nisam-imala-i-to-najverovatnije-nikada-vie-neu-imati
Opis nije opisano; ja mogu opisati planinu, ali opis nije planina, i ako se uhvatiš u opis, kao što većina ljudi čini, onda nikada nećeš videti planinu. -Džidu Krišnamurti
opis-nije-opisano-ja-mogu-opisati-planinu-ali-opis-nije-planina-i-ako-se-uhvati-u-opis-kao-to-veina-ljudi-ini-onda-nikada-nee-videti-planinu
Ako neko čini samo ono što se od njega traži, on je rob. Ako čini više no što se od njega traži, on je slobodan čovek. -Kineske poslovice
ako-neko-ini-samo-ono-to-se-od-njega-trai-on-rob-ako-ini-vie-no-to-se-od-njega-trai-on-slobodan-ovek
Prilika se propusti od strane većine ljudi, jer je većinom obučena i liči na posao. -Tomas Edison
prilika-se-propusti-od-strane-veine-ljudi-jer-veinom-obuena-i-lii-na-posao