Ameriku nikada neće uništiti s vana. Ukoliko propadnemo i izgubimo svoje slobode to će biti samo zato što smo već uništili sami sebe.


ameriku-nikada-nee-unititi-s-vana-ukoliko-propadnemo-i-izgubimo-svoje-slobode-to-e-biti-samo-zato-to-smo-ve-unitili-sami-sebe
abraham linkolnamerikunikadanećeunititivanaukolikopropadnemoizgubimosvojeslobodetoćebitisamozatotosmovećunitilisamisebeameriku nikadanikada nećeneće uništitiuništiti ss vanaukoliko propadnemopropadnemo ii izgubimoizgubimo svojesvoje slobodeće bitibiti samosamo zatozato štošto smosmo većveć uništiliuništili samisami sebeameriku nikada nećenikada neće uništitineće uništiti suništiti s vanaukoliko propadnemo ipropadnemo i izgubimoi izgubimo svojeizgubimo svoje slobodeslobode to ćeće biti samobiti samo zatosamo zato štozato što smošto smo većsmo već uništiliveć uništili samiuništili sami sebeameriku nikada neće uništitinikada neće uništiti sneće uništiti s vanaukoliko propadnemo i izgubimopropadnemo i izgubimo svojei izgubimo svoje slobodesvoje slobode to ćeslobode to će bitiće biti samo zatobiti samo zato štosamo zato što smozato što smo većšto smo već uništilismo već uništili samiveć uništili sami sebeameriku nikada neće uništiti snikada neće uništiti s vanaukoliko propadnemo i izgubimo svojepropadnemo i izgubimo svoje slobodeizgubimo svoje slobode to ćesvoje slobode to će bitislobode to će biti samoće biti samo zato štobiti samo zato što smosamo zato što smo većzato što smo već uništilišto smo već uništili samismo već uništili sami sebe

Ukoliko postoji država, ne može biti slobode, ali ukoliko ima slobode tu neće biti države. -Vladimir Lenjin
ukoliko-postoji-drava-ne-moe-biti-slobode-ali-ukoliko-ima-slobode-nee-biti-drave
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrediti
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrijediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrijediti