Amicus animae dimidium – Prijatelj je polovica duše.


amicus-animae-dimidium-prijatelj-polovica-e
latinske posloviceamicusanimaedimidiumprijateljpolovicadueamicus animaeanimae dimidiumdimidium –– prijateljprijatelj jeje polovicapolovica dušeamicus animae dimidiumanimae dimidium –dimidium – prijatelj– prijatelj jeprijatelj je polovicaje polovica dušeamicus animae dimidium –animae dimidium – prijateljdimidium – prijatelj je– prijatelj je polovicaprijatelj je polovica dušeamicus animae dimidium – prijateljanimae dimidium – prijatelj jedimidium – prijatelj je polovica– prijatelj je polovica duše

Ako ti nije preostalo mnogo duše, a ti to znaš, znači još uvek imaš duše.Veliki bolovi traže velike duše i samo velike duše trpe velike bolove!Prijatelj je najbolja imovina u životu.Prijatelj ti sluzi da mu zagorcas dan.Prijatelj svih nije ničiji prijatelj.Prijatelj ne ide na dijetu zato što ste vi debeli.